Papadopoulou, Olympia

https://orthodoxe-bibliothek.de/pdf/OrthodoxieHeute/1977_60-61/DIE_ANTHROPOLOGIE_DES_HEILIGEN_BASILIUS.pdf